علوم رجال

ظ توسط دکتر سید مهدی مصطفوی | حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث علوم حدیث رجال. تاریخ مدینة دمشق تألیف ابوالقاسم على بن حسن بن هبة اللّه دمشقى معروف به ابن عساکر (م، ۵۷۱ ق)

2023-02-07
    فيديو رقص شرقي ع الطبله
  1. علم رجال
  2. مرتضی فریزنی, سید علی دلبری